Sprawdź naszą ofertę drukarek i rozwiązań dla Służby Zdrowia.

Produkty Zebra to najlepszy wybór!

Drukarki w Służbie Zdrowia

Dla Służby zdrowia rozwiązania do druku firmy Zebra®

Podstawy prawne

Obowiązek znakowania pacjentów oraz personelu.

Materiały eksploatacyjne w służbie zdrowia

Od opasek identyfikacyjnych do zaawansowanych etykiet.

Jesteś zainteresowany?

Zostaw nam swoje dane a skontaktujemy się z Tobą!

(*):

Case Studies

Centrum Szpitalne w Awinionie – pierwszy francuski szpital, który zastosował zautomatyzowane mobilne rozwiązanie do pobierania próbek biologicznych

 Great Ormond Street

Tło

Według nowych francuskich przepisów dotyczących laboratoriów biologii medycznej (NF EN ISO 15189) do 2016 r. szpitale i laboratoria biologiczne będą musiały skomputeryzować swoje systemy wystawiania zleceń na badania w celu wyeliminowania praktyki ponownego wystawiania zleceń. Ostatecznym celem jest ograniczenie błędów, ochrona poufności oraz zwiększenie bezpieczeństwa informacji związanego z procedurami pobierania próbek biologicznych.

Centrum Szpitalne w Awinionie, posiadające 911 łóżek i zatrudniające 3000 pracowników, jest od kilku lat znane z innowacyjnego i dynamicznego prowadzenia swojego działu systemów informatycznych. Hélène Sol, szef działu systemów informatycznych w Centrum Szpitalnym w Awinionie, zdobyła tytuł „Kierownika Działu IT 2011” nadawany przez magazyn 01 Informatique. Centrum Szpitalne w Awinionie jako jedno z pierwszych wprowadziło rozwiązanie informatyczne, które jest całkowicie zintegrowane z laboratorium w zakresie wystawiania zleceń, a także wykonywania procedur biologicznych.

Problem: jak ujednolicić realizację wymagań w innowacyjny, efektywny i ekonomiczny sposób?

Centrum Szpitalne w Awinionie zbadało i wdrożyło rozwiązanie do wystawiania zleceń na badania laboratoryjne, które nie tylko realizuje trudne zadanie automatyzacji wymaganej przez przepisy, ale także spełnia potrzebę mobilności, którą Komitet Informatyczny szpitala w Awinionie uznał za kwestię priorytetową. Wyniki projektu zostały także ocenione przez ANAP (Krajowa Agencja ds. Jakości Opieki Szpitalnej), a Centrum Szpitalne w Awinionie wraz z trzema innymi instytucjami opieki zdrowotnej zgłosiło się do udziału w projekcie pilotażowym, w ramach którego ma być napisana wersja robocza „przewodnika dotyczącego ustalania i monitorowania wskaźników skuteczności działania dla projektów informatycznych w sektorze ochrony zdrowia”.

Dlatego właśnie szpital musiał znaleźć alternatywne rozwiązanie zamiast wypisywania i drukowania zleceń na papierze przy łóżku pacjenta, zapewniając w ten sposób wiele korzyści zarówno pacjentom, jak i zespołowi medycznemu szpitala.

Rozwiązanie: drukarki Zebra® Technologies QL 220 Plus zamontowane na wózkach, zapewniające mobilność i efektywność

Rozwiązanie obejmowało dostosowanie wózków do potrzeb pielęgniarek i lekarzy. Na wózku zainstalowany jest przenośny komputer 17-calowy z Wi-Fi i oprogramowaniem szpitala „Cyberlab” do wystawiania zleceń na badania laboratoryjne, który służy jednocześnie jako serwer wyników i narzędzie do wystawiania zleceń laboratoryjnych dla różnych oddziałów. Wózki pielęgniarek mają wysuwaną szufladę na komputer i uchwyt na przenośną drukarkę kodów kreskowych Zebra®.

Mobilny wózek jest narzędziem całkowicie samodzielnym, a jego zadaniem jest umożliwienie pielęgniarkom drukowania etykiet i weryfikacji zleceń medycznych pacjentów przed pobraniem próbki. Drukarka przenośna Zebra QL 220 Plus została wybrana ze względu na jej niewielkie, poręczne rozmiary, łatwość obsługi i kilkudniową żywotność baterii.

Rozwiązanie to gwarantuje krótki upływ czasu od pobrania próbki do jej analizy i jest stosowane od stycznia 2010 r. Obecnie 60% oddziałów szpitalnych używa tego systemu, co odpowiada 148 przenośnym mikrokomputerom i drukarkom przenośnym Zebra®.

Korzyści

Bezpieczeństwo informacji Oprogramowanie połączone jest ze szpitalnym Systemem Zarządzania Laboratoriami (Laboratory Management System – LMS), który nadaje próbce numer zaraz po jej weryfikacji przez pielęgniarkę, następnie drukuje etykiety z odpowiadającym tej próbce kodem kreskowym, który z kolei odpowiada zleceniu na badania danego pacjenta. Całkowita automatyzacja tego procesu znacznie zredukowała błędy niemal do zera.

Ulepszone procedury pobierania próbek Etykietowanie probówek podczas ich pobierania zapewnia prawdziwą oszczędność czasu, gdyż nie trzeba ich ponownie etykietować w laboratorium. Etykieta z kodem kreskowym gwarantuje możliwość śledzenia przepływu informacji od pobrania próbki po dostarczenie wyników.

Wygoda i efektywność

Dla pacjentów korzystne jest przeprowadzanie procedur badania próbek w krótszym czasie, gdyż wyniki analiz otrzymywane są szybciej. Korzysta na tym także personel medyczny, ponieważ w różnych oddziałach przyjęte są standardowe procedury, co umożliwia lepsze udostępnianie informacji. Ten sprawny przepływ informacji znacznie upraszcza pracę i oszczędza czas, a tym samym redukuje stres pacjentów. System ten korzystny jest również dla lekarzy, gdyż wyniki wyświetlane są na ekranie komputera niemal w czasie rzeczywistym, co ułatwia monitorowanie pacjentów.

Oszczędności finansowe dla szpitala Ograniczenie błędów, uproszczenie procedur oraz redukcja liczby badań umożliwiają uzyskanie wymiernych oszczędności na badaniach laboratoryjnych. Od wprowadzenia tego rozwiązania w Centrum Szpitalnym w Awinionie osiągnięto redukcję liczby wszystkich procedur o 12-16%. Sondaż przeprowadzony przez ANAP w celu oceny tej inicjatywy w ramach projektu 0ISIS „Zarządzanie projektami przez wartości” także podkreślił pozytywny aspekt tego podejścia, które jest właśnie wprowadzane w całej instytucji.

Rozwiązanie to jest obecnie oceniane przez inne francuskie szpitale, które zwracają się do Centrum Szpitalnego w Awinionie po radę w podobnych sytuacjach. Jako czołowy dostawca rozwiązań do „druku na żądanie” dla sektora ochrony zdrowia zespół Zebry rozwija swoje doświadczenie w dziedzinie innowacji w tym sektorze i nieprzerwanie wspiera centra szpitalne w ich dążeniu do wprowadzania rozwiązań spełniających wymagania prawne.

„Szukaliśmy partnera, który współpracowałby z nami w całym procesie 
dostosowania i wdrażania mobilnego zautomatyzowanego rozwiązania 
do pobierania próbek biologicznych w różnych oddziałach szpitala” 
– wyjaśnia Hélène Sol, szef działu systemów informatycznych w Centrum Szpitalnym w Awinionie.
„Znaleźliśmy kompleksowe rozwiązanie, 
które pozwoliło nam stawić czoła wszystkim wyzwaniom, 
przed jakimi staliśmy, szczególnie dzięki przenośnym drukarkom kodów kreskowych Zebry”.
Prague

VFN (Ogólny Szpital Uniwersytecki) w Pradze jest jedną z największych instytucji medycznych, zapewniającą specjalistyczną opiekę w Pradze, w regionie Czech Środkowych, a w niektórych przypadkach także w całej Republice Czeskiej. Do szpitala przyjmowanych jest co roku 60.000 pacjentów, ponad 2,5 mln pacjentów odbywa wizyty oraz wykonywanych jest ponad 6 mln analiz laboratoryjnych. VFN zatrudnia 5500 pracowników..
Studium przypadku, Ogólny Szpital Uniwersytecki w Pradze, Czechy.

Great Ormond Street

Szpital dziecięcy Great Ormond Street w Wielkiej Brytanii zastosował rozwiązanie do drukowania opasek na rękę, aby spełnić wymagania dyrektywy Brytyjskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Pacjentów (NPSA) dotyczącej właściwej identyfikacji pacjentów. Po wnikliwych testach i pozytywnej ocenie szpital ostatecznie wybrał drukarkę opasek na rękę Zebra® HC100™ z wyjątkowym systemem wymiany wkładów z nośnikami oraz czytniki dwuwymiarowych kodów kreskowych innego producenta wykonane ze specjalnych tworzyw sztucznych do użytku w służbie zdrowia.
Studium przypadku, Szpital Great Ormond Street. Great Britain

 departament Ochrony Zdrowia

W miarę rozwoju nauki i technologii jednym z największych wyzwań staje się ograniczenie do minimum błędówpopełnianych w szpitalach. Z chwilą przyjęcia pacjenta do szpitala zaczynają się liczne procesy i interakcja na różnych poziomach z personelem szpitala (od sanitariuszy, pielęgniarek i lekarzy po pracowników administracyjnych i laboratoryjnych) i wszystko to zwiększa ryzyko błędów. Dlatego automatyczna identyfikacja pacjentów staje się bardzo ważna w szpitalach, ponieważ skutecznie redukuje błędy praktycznie do zera.
Studium przypadku, Departament Ochrony Zdrowia w Walencji, Hiszpania.

karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset jest jednym z największych szpitali w Europie. Szpital pragnął uprościć i usprawnić procesy badania krwi, osocza i tkanek. Szpital posiada 1600 łóżek i codziennie wykonuje ponad 250 procedur medycznych oraz zapewnia opiekę ponad 3800 pacjentom. Oprócz tego codziennie przeprowadza się analizę co najmniej 10.000 probówek z wielu oddziałów. Jak w każdym szpitalu, niezbędna jest pełna kontrola nad wszystkimi badaniami wykonywanymi przez personel. Szpitalowi zależało na tym, aby jak najbardziej zwiększyć efektywność badań krwi, osocza i tkanek wykonywanych w różnych laboratoriach szpitala, wyeliminować ryzyko błędów oraz zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom.
Studium przypadku, Szpital Karolinska, Szwecja.