Sprawdź naszą ofertę drukarek i rozwiązań dla Służby Zdrowia.

Produkty Zebra to najlepszy wybór!

Drukarki w Służbie Zdrowia

Dla Służby zdrowia rozwiązania do druku firmy Zebra®

Podstawy prawne

Obowiązek znakowania pacjentów oraz personelu.

Materiały eksploatacyjne w służbie zdrowia

Od opasek identyfikacyjnych do zaawansowanych etykiet.

Jesteś zainteresowany?

Zostaw nam swoje dane a skontaktujemy się z Tobą!

(*):

Case Studies

Szpital Great Ormond Street, Wielka Brytania

Unikatowe rozwiązanie do drukowania opasek na rękę dla światowej sławy specjalistycznego szpitala dziecięcego.

Szpital dziecięcy Great Ormond Street w Wielkiej Brytanii zastosował rozwiązanie do drukowania opasek na rękę, aby spełnić wymagania dyrektywy Brytyjskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Pacjentów (NPSA) dotyczącej właściwej identyfikacji pacjentów. Po wnikliwych testach i pozytywnej ocenie szpital ostatecznie wybrał drukarkę opasek na rękę Zebra® HC100™ z wyjątkowym systemem wymiany wkładów z nośnikami oraz czytniki dwuwymiarowych kodów kreskowych innego producenta wykonane ze specjalnych tworzyw sztucznych do użytku w służbie zdrowia.
 Great Ormond Street

Dokładny i rygorystyczny proces selekcji

Dokonując wyboru wymaganego rozwiązania, Szpital Great Ormond Street uwzględnił wszelkie możliwe alternatywy i ocenił na przestrzeni kilku miesięcy wiele różnych systemów licznych dostawców technologii. Przedstawiciele administracji szpitala uczestniczyli w „dniu nowych technologii” w 2009 r. zorganizowanym przez wybranego dostawcę rozwiązań technologicznych. Zaproszeni zostali także do udziału w licznych spotkaniach na terenie szpitala, które obejmowały prezentacje dla personelu klinicznego, wypożyczanie sprzętu demonstracyjnego oraz próbę pilotażową na dwóch oddziałach.Rozwiązanie do drukowania kodów liniowych i dwuwymiarowych

Pakiet szkoleniowy przygotowany dla szpitala przez dostawcę rozwiązań obejmujący kwestie techniczne i kliniczne zapewnił stosunkowo bezproblemowe wdrożenie systemu w szpitalu, które trwało kilka dni. Szpital Great Ormond Street wprowadził też w pełni zgodny z wymaganiami dwuwymiarowy kod kreskowy GS1 na wszystkich opaskach na rękę używanych we wszystkich obiektach tego funduszu zdrowia. Potrzebny był im także standardowy kod liniowy ze względu na specjalistyczne analizatory używane w szpitalu. Złożoność projektu zwiększał fakt, że szpital przyjmuje zarówno pacjentów w ramach państwowej służby zdrowia (NHS), jak i pacjentów prywatnych. Kryterium, aby na bardzo małej powierzchni opasek na rękę umieścić jednocześnie liniowe i dwuwymiarowe kody kreskowe, wymagało gruntownego testowania nowych miękkich opasek na rękę dla niemowląt Zebra Soft Infant Z-Band.

Funkcjonalność, zgodność z wymaganiami NPSA i elastyczność

Meredith Mora, Kierownik Projektu CRS w szpitalu Great Ormond Street, powiedziała: „Szpital przeprowadził kompleksową ocenę, podobnie jak we wszystkich naszych projektach, i szybko okazało się, że wybrany przez nas dostawca technologii rozumie wyzwania stojące przed naszą organizacją. Zaimponowali nam swoją wiedzą, doświadczeniem w zakresie integracji i elastycznym podejściem, proponując funkcjonalne rozwiązanie do drukowania, dzięki któremu w szpitalu Great Ormond Street wprowadzono system zgodny z wymaganiami NPSA, a przy tym prosty w obsłudze dla personelu”.

Prague

VFN (Ogólny Szpital Uniwersytecki) w Pradze jest jedną z największych instytucji medycznych, zapewniającą specjalistyczną opiekę w Pradze, w regionie Czech Środkowych, a w niektórych przypadkach także w całej Republice Czeskiej. Do szpitala przyjmowanych jest co roku 60.000 pacjentów, ponad 2,5 mln pacjentów odbywa wizyty oraz wykonywanych jest ponad 6 mln analiz laboratoryjnych. VFN zatrudnia 5500 pracowników..
Studium przypadku, Ogólny Szpital Uniwersytecki w Pradze, Czechy.

 departament Ochrony Zdrowia

W miarę rozwoju nauki i technologii jednym z największych wyzwań staje się ograniczenie do minimum błędówpopełnianych w szpitalach. Z chwilą przyjęcia pacjenta do szpitala zaczynają się liczne procesy i interakcja na różnych poziomach z personelem szpitala (od sanitariuszy, pielęgniarek i lekarzy po pracowników administracyjnych i laboratoryjnych) i wszystko to zwiększa ryzyko błędów. Dlatego automatyczna identyfikacja pacjentów staje się bardzo ważna w szpitalach, ponieważ skutecznie redukuje błędy praktycznie do zera.
Studium przypadku, Departament Ochrony Zdrowia w Walencji, Hiszpania.

avignon

Według nowych francuskich przepisów dotyczących laboratoriów biologii medycznej (NF EN ISO 15189) do 2016 r. szpitale i laboratoria biologiczne będą musiały skomputeryzować swoje systemy wystawiania zleceń na badania w celu wyeliminowania praktyki ponownego wystawiania zleceń. Ostatecznym celem jest ograniczenie błędów, ochrona poufności oraz zwiększenie bezpieczeństwa informacji związanego z procedurami pobierania próbek biologicznych.
Studium przypadku, Centrum Szpitalne w Awinionie

karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset jest jednym z największych szpitali w Europie. Szpital pragnął uprościć i usprawnić procesy badania krwi, osocza i tkanek. Szpital posiada 1600 łóżek i codziennie wykonuje ponad 250 procedur medycznych oraz zapewnia opiekę ponad 3800 pacjentom. Oprócz tego codziennie przeprowadza się analizę co najmniej 10.000 probówek z wielu oddziałów. Jak w każdym szpitalu, niezbędna jest pełna kontrola nad wszystkimi badaniami wykonywanymi przez personel. Szpitalowi zależało na tym, aby jak najbardziej zwiększyć efektywność badań krwi, osocza i tkanek wykonywanych w różnych laboratoriach szpitala, wyeliminować ryzyko błędów oraz zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom.
Studium przypadku, Szpital Karolinska, Szwecja.