Sprawdź naszą ofertę drukarek i rozwiązań dla Służby Zdrowia.

Produkty Zebra to najlepszy wybór!

Drukarki w Służbie Zdrowia

Dla Służby zdrowia rozwiązania do druku firmy Zebra®

Podstawy prawne

Obowiązek znakowania pacjentów oraz personelu.

Materiały eksploatacyjne w służbie zdrowia

Od opasek identyfikacyjnych do zaawansowanych etykiet.

Jesteś zainteresowany?

Zostaw nam swoje dane a skontaktujemy się z Tobą!

(*):

Case Studies

Systemy druku Zebra® podnoszą bezpieczeństwo pacjentów i usprawniają pracę szpitala

Karolinska Universitetssjukhuset jest jednym z największych szpitali w Europie. Szpital pragnął uprościć i usprawnić procesy badania krwi, osocza i tkanek. Szpital posiada 1600 łóżek i codziennie wykonuje ponad 250 procedur medycznych oraz zapewnia opiekę ponad 3800 pacjentom. Oprócz tego codziennie przeprowadza się analizę co najmniej 10.000 probówek z wielu oddziałów. Jak w każdym szpitalu, niezbędna jest pełna kontrola nad wszystkimi badaniami wykonywanymi przez personel. Szpitalowi zależało na tym, aby jak najbardziej zwiększyć efektywność badań krwi, osocza i tkanek wykonywanych w różnych laboratoriach szpitala, wyeliminować ryzyko błędów oraz zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom.

 Great Ormond Street

Problem

Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom jest kluczowym zadaniem dla sektora ochrony zdrowia. Wiąże się z tym sprawdzanie i identyfikowanie wszystkiego, co może wpłynąć na pacjenta podczas jego pobytu w szpitalu. Dobre procedury zapewniania bezpieczeństwa pacjentom gwarantują, że każdy pacjent otrzyma prawidłową diagnozę i właściwe leczenie. Wykorzystywanie zintegrowanego systemu oznaczania, identyfikacji i śledzenia badań krwi jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia, aby pacjenci otrzymywali właściwe wyniki badań. To z kolei prowadzi do podawania odpowiednich leków we właściwych dawkach. Dawniej, gdy lekarze w szpitalu Karolinska wysyłali krew, osocze lub tkanki do laboratorium, był to proces ręczny. Etykiety na próbki wysyłane do laboratorium w celu zbadania były drukowane na zwyczajnej drukarce laserowej. Do wydrukowania jednej etykiety potrzebny był cały arkusz etykiet. Było to niepotrzebne marnotrawstwo materiałów. Ponadto wydrukowane etykiety nie były rejestrowane w systemie dziennika szpitalnego. Prowadziło to do błędów.

Sprawniejsza obsługa badań laboratoryjnych

Szpital Karolinska już od dłuższego czasu potrzebował ulepszenia procesu obsługi próbek wysyłanych w celu zbadania do laboratorium. W 2003 r. szpital Karolinska Sjukhuset w Solnej przestał drukować etykiety do oznaczania próbek krwi na zwykłych drukarkach laserowych i zaczął używać do tego celu drukarek stacjonarnych Zebra®. System został stopniowo rozszerzony i obecnie obejmuje cały szpital Karolinska Universitetssjukhuset. Szpital poszukiwał rozwiązania, które byłoby ekonomiczne i bezpieczne. Wybrano drukarkę stacjonarną Zebra® TLP 2844 jako idealne urządzenie do drukowania etykiet na probówki, identyfikatorów do izby przyjęć oraz etykiet na karty pacjentów. Obecnie w szpitalu Karolinska używanych jest ponad 2000 drukarek stacjonarnych TLP 2844!

System dziennika o nazwie TakeCare umożliwia pracownikom szpitala Karolinska śledzenie historii medycznej pacjenta w dowolnym miejscu w szpitalu. Zmniejsza to ogromnie ryzyko zastosowania niewłaściwego leku lub leczenia z powodu niekompletnych informacji. Drukarki Zebra® używane są do etykietowania próbek krwi, osocza i tkanek wysyłanych do analizy.

Służą także do drukowania identyfikatorów dla pacjentów oraz opasek identyfikacyjnych dla ostrych przypadków. Gdy lekarz zleca badanie krwi, osocza lub tkanek, wprowadza zlecenie do systemu TakeCare, który z kolei generuje kod kreskowy oraz numer LID (laboratoryjny numer identyfikacyjny).

Lekarz wybiera badania, jakie należy wykonać, oraz liczbę etykiet do wydrukowania. Następnie umieszcza każdą etykietę na probówce i wysyła je do laboratorium. Kod kreskowy zawiera także unikatowy kod katalogowy, który jest identyfikatorem każdej z ponad 10.000 probówek wysyłanych codziennie do laboratoriów i zapewnia prawidłową dystrybucję każdej próbki.

Dzięki zintegrowaniu zleceń badań laboratoryjnych z systemem dziennika proces ten stał się przejrzysty. Łatwiej jest zobaczyć, czy badanie nie zostało wykonane i dlaczego. Ponadto, ponieważ każde badanie jest połączone bezpośrednio z dziennikiem danego pacjenta, możliwość nieprawidłowej identyfikacji wyników lub pacjenta jest niemal całkowicie wykluczona. Zintegrowanie wszystkich zlecanych badań z systemem TakeCare ułatwia także personelowi obsługę dużej liczby codziennych badań.

„Drukarki Zebra® są stabilne, przyjazne dla użytkownika i bezpieczne w
obsłudze, co ma dla nas pierwszorzędne znaczenie”
– powiedział Svante Lewald, technik systemów w szpitalu Karolinska.
„Pracując w środowisku szpitala, trzeba dobrze rozumieć problemy związane z obsługą 
tak dużej liczby identycznie wyglądających elementów. 
Najtrudniejszym zadaniem było dla nas znalezienie jednego rozwiązania do etykietowania, 
które byłoby odpowiednie dla wszystkich tak zróżnicowanych obszarów szpitala. 
Pomógł nam w tej kwestii ogromnie nasz lokalny integrator systemów. 
Rozwiązania techniczne w służbie zdrowia rzadko jednak są głośno chwalone 
– jeśli technika działa i nie stwarza żadnego ryzyka dla ludzi, 
nikt tego nie zauważa, korzystając na co dzień z systemu” 
– dodał Svante Lewald.

Praktyczne rozwiązanie do etykietowania

Integrator systemów szpitala Karolinska jest specjalistą w zakresie integrowania systemów do druku etykiet i kodów kreskowych i pomógł szpitalowi wdrożyć i zintegrować rozwiązanie do druku etykiet medycznych z używanym w szpitalu systemem TakeCare. Niezawodność i prosta obsługa drukarek stacjonarnych Zebra® także ma ogromne znaczenie w środowisku, gdzie najmniejszy błąd może mieć poważne konsekwencje. „Ustaliliśmy, jakie są wymagania użytkowników w szpitalu Karolinska i znaleźliśmy materiał na etykiety, który jest odpowiedni do drukarek Zebra®. Wcześniejsze doświadczenie bardzo nam pomogło w tym procesie i dlatego mieliśmy pewność, że szpital Karolinska zaakceptuje ten materiał. Obecnie dostarczamy do szpitala Karolinska 4,8 mln etykiet rocznie” – mówił dalej Kjell Forsberg, który pracuje dla integratora systemów szpitala Karolinska.

Zalety zastosowanego rozwiązania

Ograniczając czynności manualne związane z badaniami laboratoryjnymi,
szpital Karolinska zdołał zwiększyć ogólną efektywność i odciążyć
zapracowanych lekarzy i pielęgniarki. W rezultacie lekarze i pozostali
pracownicy szpitala mogą teraz poświęcać więcej czasu temu, co
najważniejsze – czyli opiece nad pacjentami.

„Ten nowy system to kolejny krok przybliżający nas do bezpieczniejszej i
sprawniejszej opieki medycznej. Rozwiązania do druku firmy Zebra® i ich
integracja z naszym systemem dziennika szpitalnego TakeCare ułatwiają
naszym lekarzom i pielęgniarkom wykonywanie badań, jakich potrzebują
pacjenci, a także skracają czas oczekiwania przez personel medyczny na wyniki”
– stwierdził na koniec Svante Lewald.

Prague

VFN (Ogólny Szpital Uniwersytecki) w Pradze jest jedną z największych instytucji medycznych, zapewniającą specjalistyczną opiekę w Pradze, w regionie Czech Środkowych, a w niektórych przypadkach także w całej Republice Czeskiej. Do szpitala przyjmowanych jest co roku 60.000 pacjentów, ponad 2,5 mln pacjentów odbywa wizyty oraz wykonywanych jest ponad 6 mln analiz laboratoryjnych. VFN zatrudnia 5500 pracowników..
Studium przypadku, Ogólny Szpital Uniwersytecki w Pradze, Czechy.

Great Ormond Street

Szpital dziecięcy Great Ormond Street w Wielkiej Brytanii zastosował rozwiązanie do drukowania opasek na rękę, aby spełnić wymagania dyrektywy Brytyjskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Pacjentów (NPSA) dotyczącej właściwej identyfikacji pacjentów. Po wnikliwych testach i pozytywnej ocenie szpital ostatecznie wybrał drukarkę opasek na rękę Zebra® HC100™ z wyjątkowym systemem wymiany wkładów z nośnikami oraz czytniki dwuwymiarowych kodów kreskowych innego producenta wykonane ze specjalnych tworzyw sztucznych do użytku w służbie zdrowia.
Studium przypadku, Szpital Great Ormond Street. Great Britain

avignon

Według nowych francuskich przepisów dotyczących laboratoriów biologii medycznej (NF EN ISO 15189) do 2016 r. szpitale i laboratoria biologiczne będą musiały skomputeryzować swoje systemy wystawiania zleceń na badania w celu wyeliminowania praktyki ponownego wystawiania zleceń. Ostatecznym celem jest ograniczenie błędów, ochrona poufności oraz zwiększenie bezpieczeństwa informacji związanego z procedurami pobierania próbek biologicznych.
Studium przypadku, Centrum Szpitalne w Awinionie

 departament Ochrony Zdrowia

W miarę rozwoju nauki i technologii jednym z największych wyzwań staje się ograniczenie do minimum błędówpopełnianych w szpitalach. Z chwilą przyjęcia pacjenta do szpitala zaczynają się liczne procesy i interakcja na różnych poziomach z personelem szpitala (od sanitariuszy, pielęgniarek i lekarzy po pracowników administracyjnych i laboratoryjnych) i wszystko to zwiększa ryzyko błędów. Dlatego automatyczna identyfikacja pacjentów staje się bardzo ważna w szpitalach, ponieważ skutecznie redukuje błędy praktycznie do zera.
Studium przypadku, Departament Ochrony Zdrowia w Walencji, Hiszpania.