Sprawdź naszą ofertę drukarek i rozwiązań dla Służby Zdrowia.

Produkty Zebra to najlepszy wybór!

Drukarki w Służbie Zdrowia

Dla Służby zdrowia rozwiązania do druku firmy Zebra®

Podstawy prawne

Obowiązek znakowania pacjentów oraz personelu.

Materiały eksploatacyjne w służbie zdrowia

Od opasek identyfikacyjnych do zaawansowanych etykiet.

Jesteś zainteresowany?

Zostaw nam swoje dane a skontaktujemy się z Tobą!

(*):

Case Studies

Rozwiązanie Zebry do druku opasek na rękę zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i usprawnia podawanie leków w Ogólnym Szpitalu Uniwersyteckim w Pradze.

VFN (Ogólny Szpital Uniwersytecki) w Pradze jest jedną z największych instytucji medycznych, zapewniającą specjalistyczną opiekę w Pradze, w regionie Czech Środkowych, a w niektórych przypadkach także w całej Republice Czeskiej. Do szpitala przyjmowanych jest co roku 60.000 pacjentów, ponad 2,5 mln pacjentów odbywa wizyty oraz wykonywanych jest ponad 6 mln analiz laboratoryjnych. VFN zatrudnia 5500 pracowników.

 Great Ormond Street

Cel

Celem wprowadzenia tego rozwiązania do identyfikacji pacjentów (ID) było zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów podczas zabiegów klinicznych, usprawnienie procedur wewnętrznych wynikających ze standardów akredytacyjnych oraz zwiększenie wydajności pracy. Uprzednio w szpitalu stosowano tylko manualny sposób identyfikacji pacjentów, który był uzależniony od uwagi i dokładności pracowników. Personel medyczny prosił o potwierdzenie tożsamości przy łóżku pacjenta. Metoda ta powodowała jednak błędy podczas podawania leków i wykonywania zabiegów, szczególnie w przypadkach, gdy komunikacja z pacjentem była utrudniona z powodu złego stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego pacjenta.

Personel medyczny musiał wyszukiwać informacje przechowywane w centralnym rejestrze, który zawiera dane ponad miliona pacjentów VFN. Nazwiska często się powtarzały, co stwarzało dodatkowe ryzyko wprowadzenia do systemu informatycznego szpitala błędnych danych dotyczących niewłaściwego pacjenta. W rezultacie naruszało to bezpieczeństwo pacjentów.

Istnieje ponadto ważna kwestia ochrony danych osobowych w kontekście identyfikacji pacjenta. Wyszukiwanie danych w całym rejestrze zawierającym wszystkie kartoteki pacjentów mogło też prowadzić do ujawnienia osobistych informacji, które czasem mają wrażliwy charakter i są poufne. To z kolei mogło prowadzić do zaskarżenia szpitala do sądu.

Rozwiązanie

Rozwiązanie do identyfikacji pacjentów w postaci opasek na rękę z wydrukowanym kodem kreskowym pozwala bezbłędnie określić tożsamość pacjenta, co zwiększa bezpieczeństwo zabiegów medycznych i zapewnia pacjentom ochronę. W rezultacie spada liczba błędów w identyfikacji pacjentów, zarówno w przypadku bezpośredniego kontaktu z pacjentem podczas zabiegów klinicznych, jak również podczas korzystania z systemu informatycznego szpitala przez personel medyczny. Zastosowanie takiej technologii podnosi wydajność pracy personelu szpitalnego oraz stwarza standardowe procedury identyfikacji pacjentów, które można obserwować i oceniać.

Rezultatem jest lepsza ochrona dotycząca wprowadzania osobistych danych pacjentów do systemu informatycznego szpitala VFN.


Rozwiązanie techniczne do bezbłędnej identyfikacji pacjentów wprowadził z powodzeniem w szpitalu VFN w 1999 r. dostawca systemów informatycznych szpitala. Platforma sprzętowa obejmowała drukarki Zebra® i terminale przenośne Motorola typu handheld, które złożyły się na niezawodne i efektywne rozwiązanie.


Drukarka Zebra® HC100™ całkowicie spełniła wymagania związane z drukowaniem opasek na rękę dla pacjentów w środowisku służby zdrowia. Głównymi kryteriami, które wpłynęły na wybór tego sprzętu, była prosta obsługa drukarki, możliwość wymiany wkładów z opaskami oraz konstrukcja drukarki optymalna do zastosowań w służbie zdrowia. Dzięki wąskiej podstawie HC100 zajmuje minimalną przestrzeń. Ponadto opaski na rękę Zebra dla pacjentów są czytelne, trwałe i wygodne do noszenia. Opaski nie przeszkadzają pacjentom w żaden sposób. Dzięki warstwie antybakteryjnej w opasce liczba pacjentów, u których noszenie opasek mogłoby powodować problemy skórne, jest minimalna.

Korzyści

Główną korzyścią jest eliminacja błędów ludzkich związanych z ustalaniem tożsamości pacjentów. Dzięki temu właściwy pacjent otrzymuje właściwe leczenie i następuje ogólna poprawa bezpieczeństwa pacjentów. Opaski na rękę dla pacjentów mogą być pomocne we wprowadzeniu nowych narzędzi do mobilnej diagnostyki, umożliwiając natychmiastowe przesyłanie wyników badań bezpośrednio od łóżka pacjenta przez sieć do systemu informatycznego szpitala. Dzięki systemowi bezbłędnej identyfikacji dane te są automatycznie zapisywane w dokumentacji monitorowania pacjenta. W ten sposób pielęgniarki nie muszą już ręcznie zapisywać takich informacji jak poziom cukru we krwi, aby następnie przenieść te informacje do odpowiednich działów systemu informatycznego szpitala. Pozwala to wyeliminować lub ograniczyć do minimum błędy w zapisie wyników lub pomyłki w identyfikacji pacjentów.

Taki system bezbłędnej identyfikacji umożliwił wprowadzenie rozwiązania do przechowywania informacji o podawanych lekach, zapewniającego dostępność tych informacji przy łóżku pacjenta. Podając pacjentom leki, pielęgniarka przechodzi przez oddział z wózkiem z lekami. Po sprawdzeniu tożsamości pacjenta przez odczytanie opaski na ręce za pomocą przenośnego urządzenia PDA (personal digital assistant) wyświetlony zostaje plan podawania leków, a pielęgniarka widzi potwierdzenie odpowiednich danych dotyczących leku bezpośrednio na wyświetlaczu PDA. Umożliwia to gromadzenie nie tylko ważnych danych klinicznych, ale także przydatnych informacji dotyczących logistyki farmaceutycznej.

W rezultacie pacjenci widzą, że szpital VFN dba o nich, zapewniając opiekę wysokiej jakości. Wykorzystanie opasek na rękę znacznie ogranicza ryzyko dla zdrowia pacjenta. Dlatego też, mając do wyboru różne instytucje służby zdrowia, pacjenci wybierają te, które wykorzystują najnowocześniejsze procedury i technologie. Jest to ważny aspekt marketingu usług medycznych, a zastosowanie narzędzi do bezbłędnej identyfikacji może być istotnym czynnikiem wpływającym na wybory dokonywane przez pacjentów.

Dziś nikt nie poddaje już tego pod dyskusję, czy warto wdrożyć rozwiązanie do bezbłędnej identyfikacji pacjentów. Dyskutuje się jedynie o tym, jaką metodę najlepiej zastosować i w jakiej formie. Rozwiązanie do identyfikacji pacjentów w szpitalu VFN, wykorzystujące kody kreskowe drukowane na opaskach na rękę dla pacjentów za pomocą technologii firmy Zebra, jest ekonomiczne, praktyczne i przyjazne dla użytkownika.

Great Ormond Street

Szpital dziecięcy Great Ormond Street w Wielkiej Brytanii zastosował rozwiązanie do drukowania opasek na rękę, aby spełnić wymagania dyrektywy Brytyjskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Pacjentów (NPSA) dotyczącej właściwej identyfikacji pacjentów. Po wnikliwych testach i pozytywnej ocenie szpital ostatecznie wybrał drukarkę opasek na rękę Zebra® HC100™ z wyjątkowym systemem wymiany wkładów z nośnikami oraz czytniki dwuwymiarowych kodów kreskowych innego producenta wykonane ze specjalnych tworzyw sztucznych do użytku w służbie zdrowia.
Studium przypadku, Szpital Great Ormond Street. Great Britain

avignon

Według nowych francuskich przepisów dotyczących laboratoriów biologii medycznej (NF EN ISO 15189) do 2016 r. szpitale i laboratoria biologiczne będą musiały skomputeryzować swoje systemy wystawiania zleceń na badania w celu wyeliminowania praktyki ponownego wystawiania zleceń. Ostatecznym celem jest ograniczenie błędów, ochrona poufności oraz zwiększenie bezpieczeństwa informacji związanego z procedurami pobierania próbek biologicznych.
Studium przypadku, Centrum Szpitalne w Awinionie

 departament Ochrony Zdrowia

W miarę rozwoju nauki i technologii jednym z największych wyzwań staje się ograniczenie do minimum błędówpopełnianych w szpitalach. Z chwilą przyjęcia pacjenta do szpitala zaczynają się liczne procesy i interakcja na różnych poziomach z personelem szpitala (od sanitariuszy, pielęgniarek i lekarzy po pracowników administracyjnych i laboratoryjnych) i wszystko to zwiększa ryzyko błędów. Dlatego automatyczna identyfikacja pacjentów staje się bardzo ważna w szpitalach, ponieważ skutecznie redukuje błędy praktycznie do zera.
Studium przypadku, Departament Ochrony Zdrowia w Walencji, Hiszpania.

karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset jest jednym z największych szpitali w Europie. Szpital pragnął uprościć i usprawnić procesy badania krwi, osocza i tkanek. Szpital posiada 1600 łóżek i codziennie wykonuje ponad 250 procedur medycznych oraz zapewnia opiekę ponad 3800 pacjentom. Oprócz tego codziennie przeprowadza się analizę co najmniej 10.000 probówek z wielu oddziałów. Jak w każdym szpitalu, niezbędna jest pełna kontrola nad wszystkimi badaniami wykonywanymi przez personel. Szpitalowi zależało na tym, aby jak najbardziej zwiększyć efektywność badań krwi, osocza i tkanek wykonywanych w różnych laboratoriach szpitala, wyeliminować ryzyko błędów oraz zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom.
Studium przypadku, Szpital Karolinska, Szwecja.